Tjenester

Bedriften

Kontakt

Ledige stillinger

Informasjon til kjøpere av renholdstjenester:

Lærling Marius (21) er unik i renholdsbransejen

http://www.adressa.no/brandStudio/2016/08/24/Marius-21-er-unik-i-renholdsbransjen-13228455.ece

 

 

 

Ny ansatt Trondheim

Ny serviceleder Hege Ingebrigtsen ble ansatt hos oss 01.06.2016

 

 

Ny avdelingsleder for temporæretjenester i Trondheim

Svenn Frøseth er ansatt som ny avdelingsleder for temporæretjenester i Trondheim. Han har de siste ti årene jobbet som daglig leder og prosjektleder hos Tindeved Næringshage i Verdal, og har vært styremedlem i Næringshagene i Norge de siste seks årene. Han har bred erfaring innen forvaltining, drift og vedlikehold av eiendom.

 

Ny ansatt Oslo Avd

Ida Raasok har etter et år som serviceleder i Trondheim flyttet til Oslo, og er nå ansatt som serviceleder ved vår Oslo-avdeling. Hun har Bachelor i Husøkonomi, drift og service.

Ny ansatt Trondheim

Ny serviceleder Berit Dyrvik ble ansatt hos oss 01.06.15. Hun har 25 års bakgrunn fra renholdsbransjen, de siste 15 år som leder. Hun er utdannet husøkonom, og har fagbrev som renholdoperatør.

ISO sertifisering 2015

Vi har hatt ekstern revisjon av miljøstyringssystem ihht ISO 14001:2004, kvalitatstyringssystem ISO 9001:2008 og helse og sikkerhetssystem OHSAS 18001:2007 og er sertifisert for 3 år. Takker alle ansatte og våre kunder for at vi har nådd våre mål og klart ytterlige forbedringer.

 

17 Juni 2013

Vi er offentlig godkjent renholdsbedrift.


SAMARBEIDSPARTNERE
Ansattportal

MINT RENHOLD TRONDHEIM
Tempeveien 35, 7031 Trondheim

MINT RENHOLD OSLO
Grenseveien 71 B, 0663 Oslo

Telefon: + 47 957 81 000
E-post: post@mintrenhold.no